Generalforsamling 2021 02-05-2021

 

Generalforsamlingen afholdes den 19 maj kl. 19.00 i klubhuset

Aftenen starter kl. 17.30 med grill
 


Dagsorden

 

 

 1. Valg af dirigent
   

 2. Bestyrelsens beretning
   

 3. Aflæggelse af revideret regnskab
   

 4. Behandling af indkomne forslag

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage

før generalforsamlingen afholdes.
 

 1. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 

Bestyrelsesmedlemmer på valg er:
 

Mikael Dylmer - modtager genvalg

Inger Dyhr - modtager genvalg

Karl-Ejner (suppleant) - modtager genvalg

 

 

 1. Valg af revisorer

 

På valg er:

 

Jan Lund modtager genvalg

Iris Brynja Petursdottir modtager genvalg

 

 

 

 1. Eventuelt

 

8a. Vi skal have valgt årets værter til grillaftenerne

Den 03.06.21

Den 01.07.21

Den 03.08.21

Den 02.09.21

Den 07.10.21 – Standerstrygning.

 

Referat af bestyrelsesmøde i Sminge Sø Kajakklub d. 21. marts 2021 10-04-2021

 

 

 

Deltagere: Betty Christensen, Søren Westermann, Inger Dyhr, Mikael Dylmer, Karl-Ejner Nielsen og Dorte Brogaard.

 

1. Orientering fra kasseren.

Det er over 3 måneder siden, at Silkeborg Kommune har kvitteret for modtagelse af bygge regnskabet. Inger spørger til tidshorisont. Det drejer sig om 83.600 kr

Regnskabet er klar til at blive sendt til revisor.

Betty og Inger har ryddet op i Dropbox og medlemslister revideret og gjort mere overskuelige og delt op på voksne og børn, (derfor vigtigt med fødselsdato)

Aktuelt 108 medlemmer.

 

2. Status byggeri.

Næsten færdige med el og lys. Karl-Ejner, Jens og Evin er på opgaven.

Gulv i pavillon, Mikael og søn vil ordne det.

Så græs, huller på udhæng lukkes. Karl-Ejner ordner.

Tagpap repareres: Mikael og Karl-Ejner.

Containerdøre males: Betty og Dorte.

 

3. Søge penge.

Søren søger foreningspulje i DGI, forslag var våddragter til redningøvelser, men blev forkastet, da svært med rengøring. Medlemmerne kan selv købe ved fx Harald Nyborg til 300-400 kr.

i stedet for søger vi om rummelige plastkajakker.
 

4. Modtagelse af nye medlemmer/skr. materiale.

Vi har modtaget skriftlig forslag fra Tom til hvad vi skal huske ved modtagelse af nye medlemmer, Karl-Ejner ser på det og opdaterer det vi allerede har.

Sendes til gennemlæsning i bestyrelsen, inden sættes på hjemmesiden.

Tirsdag 13/4 kl 18.00 vil der være modtagelse af nye medlemmer, Betty og Karl-Ejner står for det og hvis nødvendigt, kan der komme flere og hjælpe til. Omvendt hvis der ikke er mange tilmeldte kan nye medlemmer fra sidste år evt. tilbydes pladsen.

 

5. Standerhejsning 10/4 kl 14-16

Betty laver opslag i Min Forening, med tilmelding.

Program som sædvanligt, kajakkerne skal vaskes og i år skal vi også feje fliser og vaske vinduer.

Herefter er klubben vært ved en grill pølse. Inger køber ind.

 

6. Redningsøvelser i søen, flere datoer ?

Da vores redningsøvelser i svømmehalen er blevet aflyst, kan det være nødvendigt med flere redningsøvelser i søen. Betty spørger Ole.

 

7. Kørsel med trailer.

Kajaktraileren er en trailer på 750 kg og med bremser. Mikael sørger for kopi af reg. attest.

 

8. Eventuelt.

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag 20/4 kl 18.00 i klubhuset, hvor vi vil planlægge generalforsamling.

 

Referent Dorte.

 

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Sminge Sø Kajakklub