Endags kajaktur på Vejle Å den 15. september 2018.
 
Der gives desværre kun sejltilladelse til 12 kajakker. Turen er nu fuldt booket.
 

Kort om turen.
Turen bliver en endagstur med afgang fra kajakklubben på et nærmere fastsat tidspunkt. Deltgerne betaler selv alle udgifter til transport og forplejning. Det koster derudover 35 kr. pr. kajaklicens for at måtte at sejle på åen, som ligeledes betales af den enkelte deltager.
Deltagerne i turen vil få nærmere besked om diverse detaljer i god tid inden turens afholdese.

 

Venø rundt, den 18. august 2018.

 

Kom med på en skøn tur rundt om Venø. Turen er ca. 20 km lang. Vi holder de sædvanlige pauser. Frokost og kaffe medbringes.

 

Venø, som ligger i den vestlige del af Limfjorden nord for Struer, er 7,5 km lang og 1,5 km bred på det bredeste sted. Befolkningen udgøres af ca. 200 fastboende samt 80 efterskoleelever. På havnen er der butik og café.

Venø har en smuk, og på trods af sin lidenhed afvekslende natur. Her er grønne marker og brune hedeflader, stejle skrænter og dejlige skovområder. Mod nord findes vandområdet Nørskov Vig, hvor der rører sig et sjældent rigt fugleliv. Også råvildt, fasaner og harer hører til øens fauna. På nordspidsen kan man være heldig at se mange sæler.

Tilmeldingsfrist:              Til mrolebuch@gmail.com senest den 12. august
Turleder:                          Ole Buch, mobil 30 33 81 83
Mødetid:                           I klubben for pakning af kajakker kl. 08.30
Forventet hjemkomst:    Kl. 19.00
Forplejning:                    Turudvalget køber ind. Medbring selv d
rikkevarer og bestik.
Turens længde:              20 km
Udgifter:                          Udgifter til forplejning og kørsel fordeles på deltagerne.
Sikkerhed:                       Deltagerne skal kunne ro 20 km uden problemer i normalt tempo, også selv om der er lidt blæst og bølger. Vores sikkerhedsregler skal
                                         følges. Deltagerne skal have gennemført redningsøvelser. Disse afholdes torsdag den 9. august. Mød op ved klubhuset kl. 18.30.
 
Med venlig hilsen
Turudvalget

Referat af bestyrelsesmøde i Sminge Sø Kajakklub den 08.06.18. 10-06-2018
Deltagere:   Betty Christensen, Søren Westermann, Lars Hosbjerg, Mikael Dylmer, Ole Buch
Afbud fra:    Karl-Ejner Nielsen
 
 
1. Valg af referent
    Ole Buch blev valgt til referent.

2. 
Godkendelse af referat fra sidste møde
   Referatet godkendtes.
 
3. Konstituering af bestyrelsen
    Formand: Betty
    Næstformand: Søren
    Kasserer: Lars H.

 
Referat af generalforsamling den 15. maj 2018 23-04-2018
Henrik Westergaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at formalia vedrørende indkaldelsen var overholdt.
 
Næstformanden aflagde beretning for 2017. Der var spørgsmål til bookingsystemet (ingen chance-kajakker mere) og medlemstallet. Der er 98 medlemmer. Herefter blev beretningen taget til efterretning.
 
Kassereren fremlagde regnskabet. Der var spørgsmål til nogle af posterne, der så blev udspecificeret og forklaret. Regnskabet blev herefter godkendt.
 
En kontingentforhøjelse på 50 kr. pr. kajakmedlemsskab blev godkendt. Der var spørgsmål til kontingentet, idet nogle synes, det er svært at se, hvilken pris de skal betale. Bestyrelsen vil gerne arbejde på at gøre det lettere gennemskueligt. 
 
Til bestyrelsen var der genvalg til Betty Christensen og Søren Westermann. Ole Buch blev nyvalgt til bestyrelsen og Karl-Ejner Nielsen som suppleant.
 
Revisor Henrik Westergaard og revisorsuppleant Lisbeth Kofoed Jensen blev genvalgt.
 
Eventuelt:
Årets værter til grillaftener:
                      7/6 Jan og Karen Marie
                      5/7 Lisbeth og Mads
                      2/8 Else og Jens
                      6/9 Inger og Erik
 
Vi har to kajakker, der aldrig bliver brugt. Da vi gerne vil frigøre pladsen i skuret, bliver de solgt til højeste bud. Der bliver sat sedler på dem med en frist på en måned – de ligger øverst til venstre i midterskuret.
 
Klubbens øl-bryganlæg blev nævnt. Steen undersøger, hvor det er og i hvilken stand, det er.
 
Betty opfordrede til, at man bruger Facebook-siden (Sminge Sø Kajak Klub). Denne er efter generalforsamlingen blevet ændret fra at være en lukket gruppe til at være en offentlig.
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Sminge Sø Kajakklub