2023

Arrangementer udenfor sæssonen

28. januar           Vandretur i Klosterheden
4. marts              Byvandring i Silkeborg


Redningsøvelser


22. januar           12.00 - 16.00 i Kjellerup Svømmehal AFLYST
19. februar          12 .00 - 16.00 i Kjellerup Svømmehal 
19. marts            12.00 - 16.00 i Kjellerup Svømmehal 
22. april              12.00 - 16.00 i Kjellerup Svømmehal 

kom gerne en eller to gange, og har du lyst kan du måske lære at rulle.


Standerhejsning
15. april                Standerhejsning kl. 14.00. Vi tænder grillen og klubben giver en pølse. Medens vi venter på pølserne, skal kajakkerne vaskes.

Generalforsamling
16. maj               Afholdes i klubhuset. Aftenen starter med grill Kl. 17.30 
                          Generalforsamlingen starter kl. 19.00. dagsorden kommer senere.
 
Fællesroning:
Hver torsdag fra kl. 19.00 (efter den 1. september startes kl 18.00). Sæsonen for fællesroninger påbegyndes efter standerhejsning, og slutter ved standerstrygning.

Torsdagsroning andre steder:
25. maj:            Tur til Kongensbro. Vi afslutter med kaffebord hos Betty, 11 km - Turniveau 1
15. juni              Hinge sø 5 km - turniveau 1
10. august          Ørnsø / Gudenå 6 km turniveau 1
17. auguat          Ry - Silkeborg søerne 10 km turniveau 1
 

Heldagsture
30. april            Silkeborg - Sminge 11 km - turniveau 1
13. maj             Sønder sø Viborg, 10 km - turniveau 1
10. juni             Nørre å,  35 km - turniveau 2
17. juni              Kalø Bugt, - turniveau 3
25. Juni             Fur, 27 km - turniveau 3
9. september      Vorning Å, Skals Å, turniveau 2 
30. September    Ans - Langå,  22 km - turniveau 2

Weekendture:
18. - 20. august   Varde Å  35 km - turniveau 2

Grill/spisning følgende torsdage: 
4. maj              værter: bestyrelsen
1. juni              værter: 
6. juli                værter: 
3. august          værter: 
7. september     værter: 


Standerstrygning:
5. oktober         Kl. 18.00 almindelig torsdagsroning som afsluttes med grilaften - Turniveau 1
 
Ovennævnte er en overordnet planlægning, som kan ændres / ombyttes såfremt vejret eller andet taler for det.
Detaljer om turene meddeles når vi nærmer os.
 
Fælleskørsel i forbindelse med turene afregnes med 3 kr./km, dog 4 kr./km for kørsel med trailer, der deles mellem passagererne.

 
Sminge Sø Kajakklub