Referat af generalforsamling d. 18. maj 2016
 
 1. Valg af dirigent
  Ref.: Henrik Westergård blev valgt

   
 2. Bestyrelsens beretning
  Ref.: Søren aflagde bestyrelsens beretning, se beretningen nederst.

   
 3. Aflæggelse af revideret regnskab
  Ref.: Lars gennemgik regnskabet og det blev godkendt

   
 4. Behandling af indkomne forslag
  1. Bestyrelsen foreslår at vi nedlægger trailer lauget.
   Ref.: Det blev besluttet at nedlægge trailer lauget. Ønsker man at benytte traileren må man som minimum tegne et kano husstandsmedlemskab til kr. 300
    
 5. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslår at kontingentet ikke ændres
  Ref.: Det blev besluttet at kontingentet skal være uændret.
   
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  Bestyrelsesmedlemmer på valg er:
   
  Svend Horn, modtager genvalg
  Søren Westermann, modtager genvalg
  Betty Christensen, modtager genvalg
  Ref.: Alle tre blev genvalgt

  Da Søren er indtrådt som bestyrelsesmedlem, mangler der en suppleant. Derfor skal vi have valgt en ny.
  Ref.: Ole Buch blev valgt som suppleant
   
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  På valg er:
  Reviser Henrik Westergård, modtager genvalg
  Suppleant Lisbeth Kofoed Jensen, modtager genvalg
  Ref.: Begge blev genvalgt
 8. Turudvalget
  Vi mangler 2 eller 3 personer til at arrangere fællesture.
  Ref.: Inger Dyhr og Peter Jensen meldte sig, Betty assisterer i nødvendigt omfang i starten
   
 9. Eventuelt
  Grillaftener, håndtering af kajakker, bookning af kajakker og trailer

  Ref.:
  Grillaftnerne blev fordelt:
  Den 02.06 – Karen Marie og Jan
  Den 07.07 – Helle og Claus
  Den 04.08 – Sejler vi til Kongensbro, hvor Dorthe giver kaffe og boller
  Den 01.09 – Knud Arne og Mikael

  Bestyrelsen præciserede at man skal passe på klubbens materiel, og at man skal huske at booke såvel kajakker som trailer før man bruger dem.
  Hvis der er fejl eller mangler på en af kajakkerne, skal man bruge kontaktformularen på klubbens hjemmeside, under ”om SOEK” > ”kontakt” til at skrive en besked til bestyrelsen. I beskeden bekriver man fejlen og hvilken kajak det drejer sig om.

  Karl Ejner vil være behjælpelig, når nye medlemmer skal startes op. Vi finder ud af en metode, så der bliver aftalt hvornår.


   

 
Sminge Sø Kajakklub
Generalforsamling 2016
Årsberetning
 
Bestyrelsen. Formanden (Hanne M) har måttet trække sig pga. stress. Et stort tak til hende for det arbejde, hun nåede at lægge i klubben. Vi har foretaget en midlertidig omkonstituering med Betty som formand og Søren som næstformand.
 
Bestyrelsen har holdt et par møder. Der har desuden været holdt nogle arbejdsgruppemøder omkring hjemmesiden. Ole har meldt sig til at hjælpe med både hjemmeside og nyhedsmails.
Vedr. hjemmesiden: Lars C. og Ole har nu fået den op at køre med et billigere booking-system, end det vi snakkede om på sidste års generalforsamling.
 
Arrangementer
Vi har haft de sædvanlige torsdagsroninger, hvoraf 4 var med grillaftener. Det har været en succes, så det er noget vi agter at fortsætte med. Vi mener det er vigtigt med noget hyggeligt samvær i en klub som vores. Til standerhejsningen i april var 18 mødt frem.
 
Andre fællesture har været
1. Gudenå-turen fortsat, nu fra Bjerringbro til Fladbro (14.6.)
2. Tur til Kongensbro, kaffe hos Dorthe (25.6.)
3. Tur på Skals Å fra Klejtrup til Hjarbæk (22.8.) Turen fra Klejtrup til Hjarbæk fjord foregik i høj sol, ja enkelte måtte gå i skyggen under vort vidunderlige måltid på gyngende mosegrund. Vi kan kun anbefale disse ture især for kvinder, da det er nogle yderst galante og forudseende mandlige roere med hjælpende hænder som altid er med.. Da vi nåede Hjarbæk fjord var vi mundlamme og nød den flotte indsejling til havnen. Vi sluttede dagen af med endnu et festmåltid, denne gang på kroen.
4. Standerstrygning, tur til Ans (3.10.) Turen blev ændret til Ans, da vi pga. den høje vandstand ikke ville kunne komme under nogen af broerne fra Ørnsø. Vi havde en fantastisk god tur, godt vejr og godt selskab. Vi var 13 som deltog på turen. ca. 19 km. blev det til. Vi sluttede dagen af med smørrebrød og standerstrygning.
 
Arbejdsdag (21.6.). der blev malet og gjort bedre plads til kajakkerne.
Efterfølgende ordnede Michael B. stien ned til åen med grus og for nylig har kommunen kørt mere på i forbindelse med opgraderingen af Trækstien.
 
Redningsøvelser (27.4.). Der var et stort fremmøde af nye såvel som gamle medlemmer.
2 pagajkurser (13.8. fra De Små Fisk og 6.9. fra Silkeborg kajakklub) Til det første medbragte vi egne kajakker. Turen gik til Paradiset. På den anden tur lånte vi materiel i Silkeborg kajakklub og sejlede ud til bl.a. Brillerne. Undervejs blev vi instrueret af Karen og Klaus. Det var et par gode ture og man kunne se, at der blev øvet ihærdigt udi teknikken.
Vi sluttede af med kaffe og brød i solskinnet ved kajakklubben i Silkeborg, og fik udvekslet nye ideer til ture i næste sæson.
Udenfor sejlsæsonen
I januar 2015 var vi  en tur i Gjern Bakker, der blev afsluttet med kaffe hos Lisbeth i Voel.
I marts var vi en tur på Mosgård muserum.
 
Nye kajakker. Der blev indkøbt to Tiki'er, så vi nu har tre. Den ene kan bookes.
Efter vinteren var anlægsbroen ødelagt. Vi har haft kontakt med kanoudlejeren ved Slusekiosken, og kommunen har ordnet broen.

Generalforsamling


Onsdag d. 18. maj kl. 18.00 afholdes generalforsamling i Resenbro Golfklubs lokaler på Sommervej 50, Resenbro, 8600 Silkeborg.

Aftenens program er:
 
kl. 18.00 Spisning
 
kl. 19.00 Generalforsamling
 
kl. 20.00 Vi arbejder på at finde én der kan fortælle os om kajaksejlads efter generalforsamlingen, men det er fortsat lidt usikkert om det lykkes.
 
Tilmelding med antal deltagere til Larshosbjerg@fibermail.dk senest den 12.05.16
 
Husk at kontingentet skal være betalt før generalforsamlingen!
 

Dagsorden for generalforsamling
 
 1. Valg af dirigent
   
 2. Bestyrelsens beretning
   
 3. Aflæggelse af revideret regnskab
   
 4. Behandling af indkomne forslag
  1. Bestyrelsen foreslår at vi nedlægger trailer lauget.

  2.  
 5. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslår at kontingentet ikke ændres
   
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  Bestyrelsesmedlemmer på valg er:
   
  Svend Horn, modtager genvalg
  Søren Westermann, modtager genvalg
  Betty Christensen, modtager genvalg

  Da Søren er indtrådt som bestyrelsesmedlem, mangler der en suppleant. Derfor skal vi have valgt en ny
   
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  På valg er:
  Reviser Henrik Westergård, modtager genvalg
  Lisbeth Koefoed Jensen, modtager genvalg
   
 8. Turudvalget
  Vi mangler 2 eller 3 personer til at arrangere fællesture
   
 9. Eventuelt
  Grillaftener, håndtering af kajakker, bookning af kajakker og trailer
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Sminge Sø Kajakklub